LOGO.jpg
Baterie kondensatorów

Urządzenia elektryczne zasilane napięciem przemiennym poza energią czynną mogą pobierać również energię bierną. Jest ona potrzebna np. do wytworzenia pola magnetycznego w silnikach, transformatorach, dławikach (energia bierna indukcyjna) lub pola elektrycznego w kondensatorach i innych urządzeniach pojemnościowych (energia bierna pojemnościowa).
Energia bierna nie jest zamieniana na pracę, jest jednak niezbędna do jej wykonania. Z punktu widzenia dostawcy energii pobierana moc bierna jest stratą w przesyle energii dlatego naliczane są kary pieniężne za ponad umowną pobraną moc bierną. Są to kwoty od kilkuset do kilku tysięcy złotych miesięcznie.
Dlatego też stosuje się baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej, które równoważą pobieraną przez odbiorniki moc bierną, mocą bierną o tej samej lub zbliżonej wartości lecz przeciwnym znaku. W efekcie kompensacji, wypadkowa moc bierna pobierana z sieci jest o wiele niższa niż bez zastosowania kompensacji.
Nasza firma prefabrykuje baterie kondensatorów w oparciu o analizy parametrów sieci wykonane u klienta za pomocą analizatora jakości zasilania PQM-701Zr firmy SONEL. Jest to najdokładniejszy sposób doboru baterii kondensatorów.
 
 
dalej »
© 2019 EL-TIM - Złącza Kablowe - Rozdzielnice Elektryczne