LOGO.jpg

Analiza Parametrów Sieci


Pomiary wykonujemy w następujących celach:
- dobór baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej,
- sprawdzenie poprawności działania istniejącej baterii kondensatorów,
- sprawdzenie jakości dostarczanej energii do klienta (spadki napięcia, zapady, przepięcia,  przerwy w dostawie prądu itp.) – jako dowód w sytuacjach spornych z dostawcą energii,
- sprawdzenie rezerwy mocy przed ewentualnym zwiększonym poborem lub w innym celu przedstawionym przez klienta.
PQM701.jpgPomiary parametrów sieci przeprowadzane są za pomocą przenośnego analizatora PQM-701Zr firmy SONEL. Urządzenie to wyposażone jest w sondy pomiarowe zakończone zaciskami  i cęgami, dzięki czemu  może zostać podłączone do rozdzielnicy lub złącza pomiarowego. Montaż analizatora nie wymaga wyłączania napięcia, a co za tym idzie nie powoduje przerwania ciągłości zasilania w obiekcie mierzonym. Analizator zostawiamy u klienta na okres od jednej doby do kilku dni w zależności od charakteru, zmienności lub sezonowości produkcji. Po zakończeniu rejestracji urządzenie jest demontowane, a dane przenoszone są do komputera. Na podstawie wyników pomiarów opracowana zostaje analiza.
 
 
wstecz   dalej »
© 2019 EL-TIM - Złącza Kablowe - Rozdzielnice Elektryczne